Bossen
Naar het begin
Bos Buunderkamp
Schaduw op uw pad
Doorkijkje in het bos
Paadje omhoog Vlieland
Schaduwplek
Bostrappetje
Arcade
Bospad met berken
Bospad met varens
Pad bij de Hoep
Haagse weg Bakkum
Bloemen langs het korenveld (Limburg)
Bospad met heide (verkocht)
Na de storm I
Na de storm II
Landschap bij Marquette
Bospad op Vlieland